کاغذ دیواری الیافی

کاغذ دیواری الیافی

کاغذ دیواری الیافی نیز همانطور که نامش پیداست حالت و جنسی مشابه پارچه و الیاف پارچه ای و نمدی دارد. این کاغذ مناسب برای تمامی محیط ها اعم از منزل یا اداره می باشد.

شهر کاغذ دیواری

کاربرد کاغذ دیواری الیافی :

کاربرد های کاغذ دیواری الیافی مشخص است. همانطور که سلیقه و انتخاب شما حرف اول را میزند ؛ این بستگی به دلخواه شما دارد که کدام محیط را مناسب برای کاغذ دیواری الیافی بدانید. پس کاربرد و جایگاه مناسب کاغذ دیواری الیافی در درجه ی اول به خودتان بستگی دارد.