قیمت کاغذ دیواری ها چگونه است ؟

قیمت کاغذ دیواری های ایرانی که غیر قابل شست و شو هستند رولی ۳۰ هزار تومان شروع میشود و کاغذ دیواری های خارجی قابل شست و شو از رولی ۴۵ هزار تومان شروع میشود به بالا …

هر رول کاغذ دیواری چند متر است ؟

رول های کاغذ دیواری میتوانند عرض های مختلفی داشته باشند . عرض ۵۰cm , 70cm , 1m وجود دارند که به ترتیب ۵ متر مربع ، ۷متر مربع و ۱۵ متر مربع دیوار را پوشش میدهند.

کاغذ دیواری ها پشت چسب دار هستند ؟

خیر کاغذ دیواری ها پشت چسب دار نیستند و نصاب هنگام نصب این کار را انجام میدهد . البته کاغذ دیواری های پشت چسب دار نیز موجود میباشند که قیمت جداگانه دارند.

هزینه نصب جداگانه حساب میشود ؟

بله هزینه ی نصب با نصاب است و جداگانه باید پرداخت شود .

بعد از خرید چه مدت طول میکشد تا کاغذ دیواری به دستمان برسد ؟

اگر قبل ساعت ۱۲ ظهر سفارش خود را ثبت کنید ، بعد از ظهر همان روز به شما تحویل داده میشود و اگر بعد از ظهر سفارش خود را ثبت کنید ، فردای آن روز به شما تحویل داده میشود.

مدت زمان نصب کاغذ دیواری چگونه است ؟

مدت زمان نصب هر رول کاغذ دیواری حدودا ۱۰ دقیقه میباشد .

برای پیدا کردن نصاب خوب و مطمئن چه باید کرد؟

شما میتوانید نصب کاغذ دیواری های خود را نیز به نصابان مجرب شهر کاغذ دیواری بسپارید .

سوالات خود را به به ایمیل ما بفرستید