کاغذ دیواری های فرانسوی

کاغذ دیواری اختراع چینی ها بود.
به همین خاطر این صنعت ؛ یعنی صنعت کاغذ دیواری در چین بسیار گسترده است.
این گستردگی علاوه بر ساخت و تولید و درنهایت صادر کردن کاغذ دیواری شامل قبول سفارشات و تقاضا های کشورهای دیگر برای واگذاری نمایندگی نیز میشود.
بعداز چین ؛ این فرانسه بود که این صنعت را وارد کشور خود کرد و بازار را به دست گرفت.
همین دید کلی و ساده به این تاریخچه کافیست تا بدانید قدمت و اعتبار کاغذ دیواری کدام کشور ها بیشتر است.
کاغذ دیواری های فرانسوی از کاغذ دیواری های خوب و باکیفیتی به شمار می آید.

شهر کاغذ دیواری

جنس این کاغذ دیواری ها

جنس کاغذ دیواری های فرانسوی اغلب
بسیار خوب و باکیفیت و بادوام می باشد.
کاغذ دیواری فرانسوی قابل شست و شو می باشد و دوام و کیفیت خوبی دارد.

کشور تولید کننده ی کاغذ های فرانسوی

فرانسه بعد از چین صنعت کاغذ دیواری را به کار گرفت و توسعه داد.
گرچه ممکن است بعضی از سفارشات را تحت لیسانس خود به چین واگذار کند اما قدمت و اعتبار کاغذ دیواری های فرانسوی زیاد است و خود به تولید داخلی نیز مشغول بود.