کاغذ دیواری چینی

آیا جنس کاغذ دیواری چینی خیلی بد است؟

کاغذ دیواری های چینی گاهی تحت لیسانس میباشند. برای مثال برند روستر که متعلق به کشور انگلستان می باشد؛ در چین تولید میشود‌. پس میتوان گفت برند روستر تحت لیسانس انگلستان می باشد. درنتیجه چینی بودن یک محصول نشانه ی عدم کیفیت آن نخواهد بود.

شهر کاغذ دیواری

کاغذ دیواری چینی

کاغذ دیواری های تولید شده در چین انواع مختلفی از نظر کیفیت دارند. بعضی از تولیدات تحت لیسانس کشور چین می باشند و به تبع کیفیت زیادی دارند. پس چینی بودن یک کاغذ دلیل بر کیفیت پایین آن نخواهد بود.