کاغذ دیواری کره ای

کاغذ دیواری کره ای طرح های بسیار جذاب و خاصی دارد. معمولا ویژگی های کاغذ دیواری کره ای آن را کمی بولد تر و مشخص تر جلوه میدهد نسبت به سایر کاغذ دیواری ها‌. این وجه تمایز بیشتر برای طرح های خاص و جالب نظیر طرح گلهای آبرنگی‌می باشد.
یکی از ویژگی های کاغذ دیواری کره ای این است که رول های کاغذ دیواری کره ای عرض و پهنای بیشتری دارد.
مثلا اگر رول های کاغذ دیواری های غیر کره ای عرض ۵۳ سانت دارند؛ کاغذدیواری های کره ای عرض ۷۰سانت دارند.

شهر کاغذ دیواری

جنس کاغذ دیواری کره ای

کاغذ دیواری کره ای جنس خوبی دارد و بسته به آنکه کدام آلبوم را از این کاغذ انتخاب میکنید این کیفیت متغیر خواهد بود. همچنین
کاغذ دیواری کره ای قابل شست و شو نیز می باشد‌.