طرح تخفیف قطعی

تخفیف قطعی

کلیه مشتریانی که میزان خرید آنها بیش از ۳ میلیون تومان باشد، می توانند ۳ درصد تخفیف بگیرند.

نحوه استفاده

در سبد خرید کد ۳۰۰۰۰۰۰۰ را در قسمت بن تخفیف وارد کنید تا به میزان ۳ درصد از رقم نهایی سبد خرید شما کسر شود.

محدودیت های طرح

این طرح شامل کالاهای صفحه پیشنهاد ویژه نمی باشد و همچنین استفاده از بن تخفیف دیگری، علاوه بر ۳ درصد مذکور، مجاز نمی باشد.