هدیه بدون قرعه کشی

اطلاعیه

فقط کافیست عکس بگیرید، به ایمیل شهر کاغذ دیواری ارسال نمائید و بدون قرعه کشی هدیه نقدی بگیرید.

دوربین

با دوربین عکاسی یا گوشی موبایل، از کاغذ دیواری هایی که از شهر کاغذ دیواری خریداری و نصب نموده اید، عکس بگیرید.

نور

عکس ها را در نور کافی بگیرید و سعی کنید چند عکس را در نور روز و چند تا را در شب بگیرید.

سایه

سعی کنید در نقطه ای قرار بگیرید که سایه شما در هنگام عکاسی روی دیوار نباشد.

نحوه

سعی کنید عکس ها را از زوایای مختلف و از فاصله دور و نزدیک بگیرید.

چیدمان

عکس ها را، هم پیش و هم پس از چیدمان منزل یا محل مورد نظر، بگیرید.

هشدار

در هیچکدام از تصاویر نباید تصویر شخص وجود داشته باشد، در غیر اینصورت کلیه تصاویر حذف خواهند شد.

تعداد

از هر دیوار، تا ۱۰ عکس بگیرید و برای شهر کاغذ دیواری ایمیل کنید.

ایمیل

در هنگام ارسال تصاویر، مشخصات تماس خود را نیز برای ما ایمیل نمائید. info@wallpapercity.ir

پذیرش

به ازای هر دیوار، تا ۴ عکس از شما پذیرفته خواهد شد، و هر عکس پذیرفته شده، هدیه جداگانه ای دارد.

امتیاز

هر عکس از بین ۱ تا ۱۰ امتیاز می گیرد و هر امتیاز به مفهوم ۱ هزار تومان می باشد.

آپلود

تصاویر پذیرفته شده با امضای شهر کاغذ دیواری در سایت بارگذاری می شوند و برای عموم قابل مشاهده خواهند بود.

هدیه

پس از مشخص شدن امتیاز، هدیه شما همان روز در حساب کاربری مربوط به خودتان که قبلا ایجاد نموده اید، منظور خواهد شد و در خریدهای بعدی قابل استفاده خواهد بود.

مثال

به هر کدام از تصاویر ارسالی بر اساس کیفیت و زیبایی، امتیازی تعلق می گیرد، به عنوان مثال، مجموع امتیازهای مشتری ۵۰ می شود، پس ۵۰ هزار تومان به حساب کاربری مشتری افزوده می شود.