شروع راه اندازی وبسایت

از امروز ۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ راه اندازی وبسایت شهر کاغذ دیواری آغاز شد.