شرایط و نحوه ارسال کالا

شیوه ارسال

ارسال کاغذ دیواری ها به شهرستانها توسط اداره پست و تیپاکس و ارسال به محدوده های نزدیک توسط پیک موتوری انجام می گیرد.

ارسال رایگان

در حال حاضر کلیه سفارش های تهران و شهرستان ها، در صورتی که میزان خرید بیش از ۳۰۰ هزار تومان باشد، رایگان است.

ارسال به شهرستانها

در صورتی که میزان سفارش، کمتر از ۳۰۰ هزار تومان باشد، هزینه ارسال به شهرستانها ۳۰ هزار تومان می باشد.

ارسال به شهر تهران

در صورتی که میزان سفارش کمتر از ۳۰۰ هزار تومان باشد، هزینه ارسال به محدوده اصلی شهر تهران تا جایی که پیک موتوری بتواند کالا را حمل کند، ۱۵ هزار تومان می باشد.

ارسال به استان تهران

در صورتی که میزان سفارش کمتر از ۳۰۰ هزار تومان باشد، ارسال به خارج از محدوده اصلی شهر تهران، توسط خودروی سواری انجام و هزینه آن ۳۰ هزار تومان می باشد.

زمان تحویل

مدت زمان تحویل کالا به شهر تهران ۱۰ ساعت تا ۴۸ ساعت پس از سفارش و به شهرستانها ۴۸ ساعت تا حداکثر ۱ هفته پس از سفارش می باشد.

محدودیت ها

در صورتی که شرکت پست طرف قرار داد در شهرستان مربوطه شعبه نداشته باشد، بایستی برای تحویل کالا به نزدیکترین نمایندگی مراجعه نمائید.